FILOZOFIA

Klienti sú pre mňa dôležití hľadám v nich charakter, na základe toho, nachádzam v čom by sa našli. Nasmerujem a zharmonizujem priestor s individuálnym prístupom. Na základe čoho sa cítia príjemne lebo ich interiér vystihuje a je súčastne aj originálny.

Správne zladenie jednotlivých prvkov je otvorenie odľahčenie priestoru. Zistiť podvedomú štruktúru a sieť vzťahov a nastaviť potom vhodný interiér. Samotná sloboda je potom voľnosť interakcie s prostredím, ktorá ho neobmedzuje nevyvoláva stres, ale dopĺňa, posúva a je mu inšpiráciou.